Hyrestaxor från och med 1 september 2010

Hembygdsgården inklusive Sigrids källare                                         600 kronor
(forngården, ladugården och utställningslokalerna ingår ej)

Dagsverksstugan:               Lilla salen (sammanträdesrummet)           250 kronor                                               
Stora + Lilla salen                                                                            400 kronor     (Köket ingår i båda)                                                                                                                 

Sigrids källare med köket i dagsverksstugan                                       200 kronor

Sigrids källare utan köket                                                                  150 kronor

Guidning                            1 guide                                                     100 kronor

                                          2 guider                                                    200 kronor

Bakstugan inklusive köket i dagsverksstugan                                       120 kronor/dag

 

Under sommartid 1 maj - 15 oktober ingår toavagnen som då är inkopplad.

 

Utställningslokalerna kan inte hyras som mötes- eller festlokal. Vill föreningens  hyresgäst visa våra samlingar skall en guide vara med. Denna lösning måste respekteras på grund av säkerheten.

Bakstugan hyras inte ut från 21 december – 15 mars.

Styrelsens medlemmar med respektive får använda lokalerna kostnadsfritt,  bokning görs hos ansvarig för uthyrningen. Styrelsemedlemmen meddelar kassören personligen.